ACORDS ADOPTATS EN ASSEMBLEA ORDINÀRIA 14-04-2019

*Aprovació de l’acta numero 75 i 76 de l’última assemblea ordinària i extraordinària.

*Aprovació de la memòria, liquidació del pressupost i balanç de l’exercici 2018.

*Aprovació del pressupost per a l’exercici 2019.

ACUERDOS ADOPTADOS EN ASAMBLEA ORDINARIA 14-04-2019

*Aprobación del acta número 75 i 76 de la ultima asamblea ordinária y extraordinaria.

*Aprobación de la memoria, liquidación del presupuesto y balance del ejercicio 2018.

*Aprobación del presupuesto para el ejercicio 2019.

Categories: Actualitat