ACORDS ADOPTATS EN ASSEMBLEA ORDINÀRIA 04-02-2018
*Aprovació de l’acta numero 74 de l’última assemblea ordinària.
*Aprovació de la memòria, liquidació del pressupost i balanç de l’exercici 2017.
*Aprovació del pressupost per a l’exercici 2018.
————————-

ACUERDOS ADOPTADOS EN ASAMBLEA ORDINARIA 04-02-2018
*Aprobación del acta número 74 de la ultima asamblea ordinaria.
*Aprobación de la memoria, liquidación del presupuesto y balance del ejercicio 2017.
*Aprobación del presupuesto para el ejercicio 2018.

Categories: Actualitat