Nota informativa:

Segons els acords presos en l’assemblea extraordinària del dia 6 de febrer de 2011 sobre l’augment de la qüota del soci/a, que consten a la l’acta penjada en este mateix tauler informatiu, informem de que per a este any 2011 es procedirà  de la següent forma:

Al llarg del mes de març de 2011 es tramitarà una primera remesa amb el pagament de: 10,00 € per soci/a.A partir del mes d’abril de 2011 es tramitaran totes les qüotes a 80,00 € per soci/a al trimestre.

La Junta Directiva

Categories: Actualitat