JUNTA DIRECTIVA:

PRESIDENTA: Marisol Orquín Navarro
VICEPRESIDENT: Pedro Navarro López
SECRETARI: Juan Palacios Cebolla
TRESORER: Jesús David Puig Muñoz
VOCAL 1: (secció tenis y pàdel): Manuel Pascual Gil
VOCAL 2: (secció social): Carmen María Piera Sanz

ÀREA ADMINISTRATIVA: Laura Ortí Isona

            SECRETARIA: Telf. 96 171 01 92   info@clubtenissueca.com

ÀREA MANTENIMENT:

Persones de contacte:

Encarregat: Ricardo González Ferrer

Conserges: Pedro Vendrell Talens / Kisai Beti Colomar

Telf.  608 381 985

ÀREA ESPORTIVA:

GESTIÓ TENIS:

area.esportiva@clubtenissueca.com

tenis@clubtenissueca.com

Persona de contacte: Miguel Angel Rodrigo

Telf. 615 407 036

GESTIÓ PÀDEL:

padel@clubtenissueca.com

Persones de contacte: Antonio Carbonell i Vicent Matoses

Telf. 620 308 806 / 615 638 099

ÀREA SOCIAL:

BAR-RTE: Telf. 96 170 14 55