ÀREA ESPORTIVA:

area.esportiva@clubtenissueca.com

tenis@clubtenissueca.com

Persona de contacte: Miguel Angel Rodrigo

padel@clubtenissueca.com

Persones de contacte: Antonio Carbonell i Vicente Ramón Matoses

fronto@clubtenissueca.com

Persones de contacte: Senent Ortega

ÀREA MANTENIMENT: area.manteniment@clubtenissueca.com

Persones de contacte: Pedro Navarro.

ÀREA ORGANITZACIÓ: area.organitzacio@clubtenissueca.com

Persones de contacte: Marisol Orquín

CONSERGES: Telf.  608 381 985

SECRETARIA: Telf. 96 171 01 92   info@clubtenissueca.com

BAR: Telf. 96 170 14 55