Sueca, a 9 de març de 2012

Per la present es convoca a tots els/les socis/es del Club de Tenis Sueca, a l’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA, que es celebrarà, el diumenge dia 1 d’Abril, a les 11 h. en primera convocatòria i a les 11’30 h. en segona i última convocatòria, a les instal·lacions del Club social, amb el següent

ORDRE DEL DIA

1. Vot de censura a la junta directiva.

2. Realització d’una auditoria dels comptes del Club de Tenis Sueca.

CONVOCATÒRIA A l’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA

ACORDS DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

 

La Junta Directiva

El president

Signat.: Àngel Ribera Hermano

Categories: Actualitat