A causa de la finalització de les restriccions en la Comunitat Valenciana i segons la nova normativa vigent, hem bloquejat la reserva del gimnàs, és a dir, no caldrà fer reserva per a fer ús del gimnàs, decauen els aforaments en el gimnàs, vestuaris i dutxes.

Respecte a la sauna com que les instruccions no són clares i la distancia interpersonal dins de la sauna no es pot complir, la sauna romandrà tancada fins que arribem a la nova normalitat, com a seguint algunes instal·lacions semblants a la nostra com per exemple la Piscina Municipal de Sueca.

La Junta Directiva

A causa de la finalización de las restricciones en la Comunidad Valenciana y según la nueva normativa vigente, hemos bloqueado la reserva del gimnasio, es decir, no habrá que hacer reserva para hacer uso del gimnasio, decaen los aforos en el gimnasio, vestuarios y duchas.

Respecto a la sauna como que las instrucciones no son claras y la distancia interpersonal dentro de la sauna no se puede cumplir, la sauna permanecerá cerrada hasta que lleguemos a la nueva normalidad y siguiendo algunas instalaciones parecidas a la nuestra como por ejemplo la Piscina Municipal de Sueca.

La Junta Directiva

Categories: Actualitat Gimnàs