La piscina del Club s’obri el dilluns dia 29 de juny de 2020.

Cal fer reserva de la piscina amb cita prèvia per mediació de l’aplicació de la reserva de pistes.

Abans s’haurà de passar per Secretaria per a registrar tots els membres d’una unitat familiar, s’ha d’aportar aquesta documentació:

-Llibre de família.

-DNI unitat familiar.

Aquesta documentació és per a controlar l’aforo. Les reserves s’hauran de fer de manera individual, és a dir, pare, mare i fills encara que vagen tots junts, per tant s’ha de crear un usuari per cada persona de la unitat familiar.

Horari Secretaria:

-Dilluns, dimecres i divendres de 15:00 h a 20:00 h a més dimecres de 9:00 h a 13:00 h

-Dimarts i dijous de 15:00 h 20:30 h

Abans del dilluns 29 de juny avisarem de l’horari de la piscina, de les franges horàries en què es podrà fer reserva de la piscina i de les mesures bàsiques i sanitàries.

La Junta Directiva

—————————

La piscina del Club se abre el lunes día 29 de junio de 2020.

Hay que hacer reserva de la piscina con cita previa por mediación de la aplicación de la reserva de pistas.

Antes se tendrá que pasar por Secretaría para registrar todos los miembros de una unidad familiar, se tiene que aportar esta documentación:

-Libro de familia.

-DNI unidad familiar.

Esta documentación es para controlar el aforo. Las reservas se tendrán que hacer de manera individual, es decir, padre, madre e hijos aunque vayan todos juntos, por lo tanto se tiene que crear un usuario por cada persona de la unidad familiar.

Horario Secretaría:

-Lunes, miércoles y viernes de 15:00 h a 20:00 h además miércoles de 9:00 h a 13:00 h

-Martes y jueves de 15:00 h 20:30 h

Antes del lunes 29 de junio avisaremos del horario de la piscina, de las franjas horarias en que se podrá hacer reserva de la piscina y de las medidas básicas y sanitarias.

La Junta Directiva

Categories: Actualitat Piscina